Elektroinstalace Hlaváček

Elektroinstalace v koupelně

Pokud rekonstruujete nebo budujete koupelnu, musíte pamatovat na bezpečnost používání elektrických spotřebičů, je známo že voda velmi dobře vede elektrický proud, a proto je nutné při budování elektroinstalace v koupelně dodržovat určitá pravidla.

Od moderní koupelny se očekává, že bude praktická a funkční a s tím plně souvisí i používání elektrických spotřebičů. Nelze je ovšem rozmístit podle toho, jak chceme nebo jak se nám líbí. Elektrická instalace v koupelnách se řídí jasně vymezenými pravidly a podle zón. Celá koupelna je normou rozdělena na zóny, které zajistí bezpečnost při používání svítidel a spotřebičů.

Zóna 0 - vnitřní prostor koupací nebo sprchové vany

V tomto prostoru nesmí být umístěny žádné elektrické rozvody a nesmí být instalován žádný spínač. Výjimku tvoří pouze bojler s odpovídajícím krytím a svítidlo s bezpečným napětím 12 V.

Zóna 1 - prostor nad zónou 0 do výšky 2,25 m nad podlahou

V tomto prostoru mohou být elektrická zařízení pouze na bezpečné malé napětí se střídavým napájením do 12 V nebo stejnosměrná do 25 V. Je zde povolena montáž elektrických průtokových ohřívačů vody, sprchových čerpadel, elektrického vybavení vířivých van a podobných elektrických zařízení, vždy s doplňkovou ochranou proudovým chráničem pro ochranu osob.

Zóna 2 – prostor vodorovně do vzdálenosti 0,6 m od zóny 1 a nad zónou 1 ve výšce 2,25 m nad podlahou až do stropu

Může zde být umístěno veškeré zařízení pro zónu 1 a dále svítidla, ventilátory, topné žebříky, jednotky pro vířivé vany a další elektrická zařízení vyhovující příslušným normám z hlediska krytí i zajištění bezpečnosti před nebezpečným dotykovým napětím. Instalovány mohou být jednotky pro napájení holicích strojků podle ČSN IEC 742, dále spínače a zásuvky na bezpečné malé napětí SELV, zdroj napájení musí být mimo zóny 0 – 2.

Zóna 3 - zbytek místnosti, kde není zóna 1, ani zóna 2

V této zóně je možné instalovat zásuvky, musí být však vybavené proudovým chráničem. Pouze do této zóny je možné instalovat infrazářiče, musí však mít dvojitou izolaci a být alespoň 2 metry nad zemí.

Svítidla namontovaná v koupelně musí mít odpovídající krytí, alespoň IP 44 a musí být v provedení s dvojitou izolací. Dle normy se instalují do výšky minimálně 180 cm. Zásuvky se musí nacházet ve výšce minimálně 120 cm nad podlahou.

Ověřená firma

Elektropráce Hlaváček - idatabaze.czElektroinstalace a elektromontáže - idatabaze.cz

Poslení příspěvky

Elektroinstalaci přenechte odborníkům
Autoservis Weber

Léto je období rekonstrukcí, inovací, a pokud právě stavíte či rekonstruujete dům, instalace elektriky vás zajisté nemine. Jistě přemýšlíte, zda si elektroinstalaci uděláte sami nebo se raději obrátíte na odborníka. V tomto ohledu je třeba dbát především na bezpečnost. Neodbornou instalací lze totiž způsobit nejen ztráty na materiálu, ale také v krajním případě i zdraví osob.

celý článek »
Druhy hromosvodů
Autoservis Weber

Hromosvod (bleskosvod) patří mezi nejdůležitější ochranné prvky proti úderu blesku. Zajišťuje maximální bezpečnost obyvatelům domu a chrání majetek před přímým úderem blesku, ale také snižuje vliv nepřímých úderů blesku do jiných objektů.

celý článek »