Elektroinstalace Hlaváček

Elektronické požární signalizace

Elektrická požární signalizace (dále jen EPS) zajišťuje včasnou a rychlou identifikaci a lokalizaci vzniku požáru a aktivaci návazných zařízení, které se spolupodílejí na protipožárních opatřeních. EPS je jeden z důležitých prvků v uceleném systému protipožární ochrany objektů. Pořízením systému EPS můžete zabránit vzniku velkých materiálových ztrát, a co je důležitější také zabránit ztrátě lidských životů.

Je EPS potřeba?

V dnešní době se EPS běžně instalují do vybavení budov a u mnohých je přítomnost EPS povinností. U domácností taková povinnost není, ale důvodů proč požární signalizaci pořídit je několikero:

 • pořizovací náklady jsou vždy výrazně nižší, než následné škody vzniklé požárem
 • EPS rychle identifikuje a lokalizuje požár již v prvotním stádiu hoření
 • možnost uhašení požáru v jeho zárodku
 • možnost včasné záchrany vašeho života a majetku
 • jednoduchá a rychlá instalace

Jak funguje?

Systém EPS tvoří ústředna, která přijímá a vyhodnocuje výstupní el. signály, dále různé tipy hlásičů reagující na daný signál z ústředny a koncová ovládaní zařízení. EPS má v sobě zabudovanou optickou signalizaci, která informuje o vzniku požáru buď přímo v objektu, nebo pomocí dálkového přenosu stanoviště centrální ochrany u hasičského záchranného sboru. EPS nejen upozorní na požár, ale také dává signál dalším zařízením zabraňujícím rozšíření požáru, jako jsou např. stabilní hasicí zařízení, požární uzávěry otvorů, protipožární větrací zařízení atd.

Typy požárních hlásičů

 • Opticko-kouřový požární hlásič - základní typ účinně detekující vznikající kouř při hoření. Používá se zejména v domácnostech a kancelářích.
 • Ionizační požární hlásič - díky pečlivé detekci vznikajícího zápachu se využívá na chodby a všechny výrobní provozy bez vznikajícího zápachu.
 • Teplotní požární hlásič - spolehlivá detekce, reaguje na prudký nárůst teploty a instaluje se do prostor a provozoven se vznikajícím kouřem.
 • Plynový požární hlásič - reaguje na unikající hořlavý plyn. Vhodný do kuchyní a kotelen.

V oblasti EPS poskytujeme

Při řešení požární ochrany kombinujeme hlásiče dle potřeb prostoru tak, abyste měli jistotu maximální ochrany.

Zajišťujeme:

 • projekční činnost
 • dodávka komponentů
 • montážní práce
 • programování a uvedení do provozu
 • servisní práce a opravy zařízení
 • pravidelné revize a kontroly

Provádíme projektování, dodávky, montáže a servis elektrické požární signalizace EPS do všech typů objektů a prostor pro Ústí nad Labem a Severočeský kraj.

Ověřená firma

Elektropráce Hlaváček - idatabaze.czElektroinstalace a elektromontáže - idatabaze.cz

Poslení příspěvky

Elektroinstalaci přenechte odborníkům
Autoservis Weber

Léto je období rekonstrukcí, inovací, a pokud právě stavíte či rekonstruujete dům, instalace elektriky vás zajisté nemine. Jistě přemýšlíte, zda si elektroinstalaci uděláte sami nebo se raději obrátíte na odborníka. V tomto ohledu je třeba dbát především na bezpečnost. Neodbornou instalací lze totiž způsobit nejen ztráty na materiálu, ale také v krajním případě i zdraví osob.

celý článek »
Druhy hromosvodů
Autoservis Weber

Hromosvod (bleskosvod) patří mezi nejdůležitější ochranné prvky proti úderu blesku. Zajišťuje maximální bezpečnost obyvatelům domu a chrání majetek před přímým úderem blesku, ale také snižuje vliv nepřímých úderů blesku do jiných objektů.

celý článek »