Elektroinstalace Hlaváček

Požární hlásiče a systémy v domácnosti

S rozvojem bezpečnostní techniky jde ruku v ruce také požární ochrana. V současné době lze velmi snadno zabezpečit jakýkoliv objekt vysokým stupněm ochrany a to s minimálními náklady.

V západní Evropě je již běžné zabezpečovat domácnost požární technikou, naproti tomu domácnosti u nás i přes zvýšený zájem stále pokulhávají. A přitom každá domácnost je doslova přeplněná vybavením z hořlavých a rychle vznětlivých materiálů. Hlavním podílem na požárech v domácnosti je lidská neopatrnost a nedbalost při vaření, kouření a manipulaci s otevřeným ohněm. Zvýšení požární bezpečnosti a tím snížení rizika požáru je tedy velmi aktuální.

Požární hlásič Vám může zachránit život

Vznik požáru nelze nikdy vyloučit, a proto je lepší s ním počítat. Nejlepší obrana je včasné zjištění požáru a jeho rychlé uhašení. Bohužel největší nebezpečí na nás číhá v noci, kdy všichni spí. Při požáru vzniká toxicky kouř, u kterého jsou dvě až tři nadechnutí smrtelná. Kouř je navíc tichý, většina obětí o něm ani neví a zemře právě v důsledku nadýchání se toxických zplodin. Zde je jedinou a velmi účinnou ochranou požární hlásič, který včas varuje a tím může zachránit život všech členů domácnosti.

Typy požárních hlásičů

Při výběru požárního hlásiče je potřeba zohlednit typ požáru, který chceme detekovat – vznikající kouř, unikající plyn nebo zápach vznikajícího požáru. Zde je důležitý výběr, jelikož vybereme-li špatně, může hlásič reagovat na jiné podněty, než je požár například na prach, vlhkost atd. Vyvolá falešný poplach nebo v horším případě nebude na vznikající požár vůbec reagovat.

Opticko-kouřový požární hlásič
Tento hlásič detekuje vznikající kouř při hoření. Poplach se spustí v momentě, kdy kouř dosáhne bodu, kde je hlásič namontován. Montuje se nejčastěji do obývacích prostor, ložnice nebo na chodby. Nedoporučuje se do vlhkých a prašných prostor jako jsou koupelny apod.

Ionizační požární hlásič
Reaguje velmi citlivě a rychle na vznikající zápach nejen při spalování. Je vhodný do prašného prostředí do provozu nebo chodby. Naopak se nedoporučuje do vlhkého prostředí a tam, kde vzniká zápach, jako jsou kuchyně nebo garáže.

Plynový požární hlásič
Tento hlásič reaguje na unikající hořlavý plyn. Instaluje se do místností, kde je vysoké riziko úniku plynu – kotelny, kuchyně apod. Plynový požární hlásič nedetekuje kouř a vznikající požár!

Ověřená firma

Elektropráce Hlaváček - idatabaze.czElektroinstalace a elektromontáže - idatabaze.cz

Poslení příspěvky

Elektroinstalaci přenechte odborníkům
Autoservis Weber

Léto je období rekonstrukcí, inovací, a pokud právě stavíte či rekonstruujete dům, instalace elektriky vás zajisté nemine. Jistě přemýšlíte, zda si elektroinstalaci uděláte sami nebo se raději obrátíte na odborníka. V tomto ohledu je třeba dbát především na bezpečnost. Neodbornou instalací lze totiž způsobit nejen ztráty na materiálu, ale také v krajním případě i zdraví osob.

celý článek »
Druhy hromosvodů
Autoservis Weber

Hromosvod (bleskosvod) patří mezi nejdůležitější ochranné prvky proti úderu blesku. Zajišťuje maximální bezpečnost obyvatelům domu a chrání majetek před přímým úderem blesku, ale také snižuje vliv nepřímých úderů blesku do jiných objektů.

celý článek »