Elektroinstalace Hlaváček

Pravidelná údržba a revize hromosvodu

Hromosvod je elektrické zařízení odvádějící elektrický náboj blesku pomocí vodičů do země. Instaluje se na budovy, kde může blesk ohrozit životy lidí nebo zničit majetek – rodinné domy, vysoké budovy, stožáry, tovární komíny a věže, ale také na rozlehlé budovy jako jsou nemocnice, školy apod.

Pravidelné revize vám poskytnou jistotu, že je váš hromosvod v pořádku a spolehlivě ochrání vás i váš majetek. Revize je také důležitá ještě z jednoho důvodu. Pokud dojde zásahem blesku k pojistné události, první co pojišťovna zjišťuje, zda máte v pořádku revizní zprávu.

Na hromosvodech je tedy jako na každém jiném elektrickém zařízení potřeba provádět dle příslušných norem pravidelné revize a kontroly. Revizi hromosvodu je vhodné nebo přímo nutné provést:

  • Výchozí revize - u každého nově namontovaného hromosvodu při prvotním uvedení do provozu.
  • Pravidelné preventivní revize - jejich frekvence závisí na typu a zaměření objektu a řídí se normou ČSN 33 1500. Pohybuje se v rozmezí tří nebo pěti let.
  • Mimořádné revize - provádí při demontáži a pozdější montáži hromosvodu kvůli opravám střech, při úderu blesku a různých provozních potřebách.

Vlastní revize hromosvodu se skládá:

  • z vizuální prohlídky soustavy hromosvodu
  • zkoušky spojů a úplnosti soustavy
  • rozpojení zkušebních svorek
  • u zemniče je provedeno měření zemního odporu

Po skončení revize vám firma vyhotoví revizní zprávu. V případě, že se objeví nedostatky, musí se odstranit a udělat následné další revize.

Ověřená firma

Elektropráce Hlaváček - idatabaze.czElektroinstalace a elektromontáže - idatabaze.cz

Poslení příspěvky

Elektroinstalaci přenechte odborníkům
Autoservis Weber

Léto je období rekonstrukcí, inovací, a pokud právě stavíte či rekonstruujete dům, instalace elektriky vás zajisté nemine. Jistě přemýšlíte, zda si elektroinstalaci uděláte sami nebo se raději obrátíte na odborníka. V tomto ohledu je třeba dbát především na bezpečnost. Neodbornou instalací lze totiž způsobit nejen ztráty na materiálu, ale také v krajním případě i zdraví osob.

celý článek »
Druhy hromosvodů
Autoservis Weber

Hromosvod (bleskosvod) patří mezi nejdůležitější ochranné prvky proti úderu blesku. Zajišťuje maximální bezpečnost obyvatelům domu a chrání majetek před přímým úderem blesku, ale také snižuje vliv nepřímých úderů blesku do jiných objektů.

celý článek »