Elektroinstalace Hlaváček

Kdy provádět revize elektroinstalace

Pravidelné revize elektrických zařízení jsou stanovené podle druhu prostředí a umístění elektrického zařízení. Nejsou povinné v objektech určených k bydlení (s výjimkou revizí pro účely kolaudačního řízení). Pokud ale provozujete nějakou firmu, jsou pravidelné revize elektroinstalace pro vás povinné.

Rozlišujeme revize výchozí, ty se provádí před zapojením elektrických rozvodů a spotřebičů do elektrické sítě nebo po montáži hromosvodu a revize pravidelné. Po provedení elektroinstalace vám revizní technik vystaví revizní zprávu, kterou uschovejte. Revizní zpráva je důležitým dokumentem pro případ pojistné události v případě havárie či úrazu elektrickým proudem, kdy budeme požadovat pojistné plnění.

Jak často provádět elektrorevize

Počet revizí se liší podle prostředí. V normálním prostředí se revize provádí jednou za 5 let. Je-li prostředí vlhké, studené nebo horké, je potřeba zkontrolovat elektroinstalaci a spotřebiče jednou za 3 roky. A nakonec v prostředí mokrém jako jsou např. plavecké bazény jednou za rok. Pravidelné revize se nevztahují na bytové prostory a byty. Pouze jednou za 5 let se provede revize elektroinstalací ve společných prostorách.

Je povinná pravidelná elektrorevize i v bytě?

Pravidelné elektrorevize v domácnostech nejsou povinné, ale pokud chcete mít jistotu, že vaše elektroinstalace je bezpečná a funkční, není na škodu si ji nechat udělat. V případě rekonstrukce nebo rozsáhlejší opravy elektrických zařízení je potřeba nechat provést revizi před jejich prvním uvedením do provozu.

Proč provádět revize elektroinstalace a elektrických spotřebičů?

Je třeba si uvědomit, že důvodem kontroly a revize je zejména ochrana a bezpečí lidí žijících v nemovitosti. Pravidelnou revizí se zjistí stav elektroinstalace či spotřebičů a včasným odhalením závad lze předcházet možnému úrazu elektrickým proudem nebo zamezit vzniku požáru v důsledku vadné elektroinstalace nebo spotřebiče. Navíc pokud firmy neprovádí povinné elektrorevize, hrozí jim pokuty v případě neplnění svých povinností a stíhání v případě úrazů či požáru vzniklých od vadné elektroinstalace.

Ověřená firma

Elektropráce Hlaváček - idatabaze.czElektroinstalace a elektromontáže - idatabaze.cz

Poslení příspěvky

Elektroinstalaci přenechte odborníkům
Autoservis Weber

Léto je období rekonstrukcí, inovací, a pokud právě stavíte či rekonstruujete dům, instalace elektriky vás zajisté nemine. Jistě přemýšlíte, zda si elektroinstalaci uděláte sami nebo se raději obrátíte na odborníka. V tomto ohledu je třeba dbát především na bezpečnost. Neodbornou instalací lze totiž způsobit nejen ztráty na materiálu, ale také v krajním případě i zdraví osob.

celý článek »
Druhy hromosvodů
Autoservis Weber

Hromosvod (bleskosvod) patří mezi nejdůležitější ochranné prvky proti úderu blesku. Zajišťuje maximální bezpečnost obyvatelům domu a chrání majetek před přímým úderem blesku, ale také snižuje vliv nepřímých úderů blesku do jiných objektů.

celý článek »