Elektroinstalace Hlaváček

Články a zajímavosti

Rekonstrukce elektroinstalace v bytě

14.09.2014

Elektroinstalace je v mnoha bytech často zastaralá a dávno již nevyhovuje nárokům moderního bydlení. Používáme více zařízení na elektřinu než dříve a elektroinstalace tomu není přizpůsobena. Její rekonstrukcí si usnadníte a zpříjemníte bydlení.

Elektronické požární signalizace

14.07.2014

Elektrická požární signalizace (dále jen EPS) zajišťuje včasnou a rychlou identifikaci a lokalizaci vzniku požáru a aktivaci návazných zařízení, které se spolupodílejí na protipožárních opatřeních. EPS je jeden z důležitých prvků v uceleném systému protipožární ochrany objektů. Pořízením systému EPS můžete zabránit vzniku velkých materiálových ztrát, a co je důležitější také zabránit ztrátě lidských životů.

Revize elektrospotřebičů dle ČSN 331600 ed. 2

08.06.2014

Hlavním předpokladem k podávání kvalitních pracovních výkonů na Vašem pracovišti je zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Používáte-li na Vašem pracovišti elektrospotřebiče, platí pro Vás ze zákona povinnost pravidelně kontrolovat a revidovat veškeré elektrospotřebiče.

Signalizační systémy

05.06.2014

Říkáte si, na co v domácnosti potřebujete signalizační systémy? A přece jsou velmi důležité. Jistě jste kolikrát na dovolené mysleli na to, zda se u vás doma nestala katastrofa a nevytopili jste sebe nebo ještě hůře sousedy. Použitím signalizace můžete odvrátit následky nepředvídatelných havárií!

Pravidelná údržba a revize hromosvodu

08.04.2014

Hromosvod je elektrické zařízení odvádějící elektrický náboj blesku pomocí vodičů do země. Instaluje se na budovy, kde může blesk ohrozit životy lidí nebo zničit majetek – rodinné domy, vysoké budovy, stožáry, tovární komíny a věže, ale také na rozlehlé budovy jako jsou nemocnice, školy apod.

Ověřená firma

Elektropráce Hlaváček - idatabaze.czElektroinstalace a elektromontáže - idatabaze.cz

Poslení příspěvky

Elektroinstalaci přenechte odborníkům
Autoservis Weber

Léto je období rekonstrukcí, inovací, a pokud právě stavíte či rekonstruujete dům, instalace elektriky vás zajisté nemine. Jistě přemýšlíte, zda si elektroinstalaci uděláte sami nebo se raději obrátíte na odborníka. V tomto ohledu je třeba dbát především na bezpečnost. Neodbornou instalací lze totiž způsobit nejen ztráty na materiálu, ale také v krajním případě i zdraví osob.

celý článek »
Druhy hromosvodů
Autoservis Weber

Hromosvod (bleskosvod) patří mezi nejdůležitější ochranné prvky proti úderu blesku. Zajišťuje maximální bezpečnost obyvatelům domu a chrání majetek před přímým úderem blesku, ale také snižuje vliv nepřímých úderů blesku do jiných objektů.

celý článek »